Startsida
Behandling
TCM
Om Akupunktur
Frågor & svar
Företaget
kontakt
Site karta
Email Me


Traditionell Kinesisk Medicin (TCM)
 

De fem grundelementen

Akupunktur ingår som en av behandlingsformerna i TCM, som har fem grundelement:

 • Trä (lever, gallblåsa,öga senor,ilska)
 • Eld (hjärta, tunntarm, tunga, kärl, glädje)
 • Jord (mjälte, magsäck, mun, muskulatur, innåtvändhet)
 • Metall (lungor, tjocktarm, näsa hud, sorg)
 • Vatten (njure, urinblåsa öra, skelett, fruktan)

Elementen balanserar varandra i ett återkopplingssystem, där ett elements tillväxt befrämjas av det element som står närmast före i cirkeln men hämmas av det ämne som står två steg före.

TCM- de Qi och meridianer

Qi år grundläggande substans eller energi

 • De inre organen står i förbindelse med kroppsytan via ett nätverk av kanaler- meridianer
 • Meridianer har föruppgift att förse kroppen med Qi
 • 12 pariga kanaler som ligger symetriskt på varje kroppshalva och 2 kanaler i medellinjen

Andra former av TCM

 • Basala element: YIN och YANG FEM element Definition: Alla objekt och fenomen i universum har två aspekter som i sig är motsatta. Yang symboliserar det manliga, uppåtriktade krafter, ljus, aktivitet och värme. Yin står för det inaktiva, nedåtriktade krafter, mörker, kyla och fukt. Alla organ är kopplade till Yin eller Yang
 • Anatomi: JING- LUO (meridian) ZANG-FU (inre organ)
 • Fysiologi: Qi Blod Kroppsvätskor
 • Diagnos
 • Behandlingar: akupunktur och moxa örter.

The Tao is the One,
From the One come yin and yang;
From these two, creative energy;
From energy, ten thousand things;
The forms of all creation.

All life embodies the yin And embraces yang,
Through their union Achieving harmony.

Tao Te Ching, kapitel 42

Copyright 2005. Akupunkturmottagningen Liselott Elander. All rights reserved

|Startsida| |Behandling| |TCM| |Om Akupunktur| |Frågor & svar| |Företaget| |kontakt| |Site karta|